...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭލިޔާމާ
ނ.
ތިރިކޮށް ހެދޭގަހެއްގައި އަޅާ ރީތިމަލެއް.
މީގެ ތަފާތު ކުލަތައް ހުރެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ފިޔަ ގިނަމަލާއި ބޮނޑިކޮށް ހުންނަމަލާއި އެއްބަރިޔަށް ފިޔަ ހުންނަ މާވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޭލިޔާގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ