...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭލިޔާގަސް
ނ.
ދޭލިޔާމާ އަޅާ ގަސް.
މިއީ ތިރިކޮށް ދެތިން ހަތަރު ފޫޓަކަށް ހެދޭގަހެކެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރު ތައް ހުރެއެވެ.
އާއްމު ގޮތެއްގައި މިގަހުގެ ފަތް ހުންނާނީ ތަނޑެއްގައި ފަސްފަތް އެކުލެވޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ