...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޭސް
ނއ.
(1) ރަށް.
(2) ދުނިޔެ.
(3) ޢާލަމް.
(4) (ބދ) މިންނަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޖެހުން . ބޯތަޅާލޯތަޅާހަދައިގެން . ކަލާކޮއްޓަކައިގޮވުން . ކުކުރުން . ކެނދި . ކެނދިމުޅި . ކެނދިމުޅިއަށްވެލި އެޅުން . ކެނދިމުޅިއުކުން . ކެނދުން . އާދޭސްމަތީފޮތިއެޅުން . ވަނިވިހައިތަން . މާތްކަލާކޮއްޓަކާ . ފަރިޔާދު . ފައިމައްޗަށް ވެއްޓިގަތުން . ފައިދޮށަށްދިއުން . ފައިގައި ހިފުން . ސަލާންޖެހުން . ސެހެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ