...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށަ
ނ.
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ އަށާރަ ވަނަ ނަކަތް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިގަސް . ހިތިގޮބޮޅި . ހުއިތޮށި . ނަގިލިލުން . ނޮރާހި . ރާޅުބިސް . ރާޅުފަށް . ރާޅުފެންފަށް . ރާޅުފޮށި . ރާޅުދޫފަށް . ރާއުނދުން . ބީހުން . ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން . ބޮޑުދުމާދިޔުން . ބޮޑުދުޢާވެރިކަމުދިޔުން . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ބޯޓުހޫކު . ކަނދު . ކަނދުއެޅުން . ކަނދުގަނޑު . ކަކާތުއުކުޅު . ކާފަރުމަތާ . ކުލާތި . ކުޑަހިތި . ކޮތަރު . އަރަފާތުކޮތަރު . އައިނަށްއެރުން . އަވިލިބުޗާ . އަލިފާންލުން . އިލޮޅި . އުނިމާ . އުޅަނދުމަތި . އެށެވެލި . އެއްގަމުއަރުމާޒު . އޮށްކެޔޮ . ވަނދު . ވަންދޮށަށްދިއުން . ވައިއެނބުރޭމޫސުން . ވެދުމާދިއުން . މަސްފަންޑިތަ . މާކަނާބިސް . މާކަނާފޮށި . މާކަނާތަޅުދަނޑި . މިޔަރެން . މޭއްޔަމަލާފަތް . މޭއްޔަފޯލި . ފަންނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ