...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށި
ނ.
(1) މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ އޮނުފަދަ ތަކެތި.
ނއ.
(2) ހަގުގެ އިދިކޮޅު.
(3) ދުވަސްވެފައިވާ.
(4) ޒަމާންވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވުން . ހަގުކަން . ހާޑުމަތީދޮށިއެޅުން . ހިފާދޮށި . ނިވަރަދަނޑި . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކުރަމެދަވަރަދޮށި . ކުރިބައި . ކުރުދަނޑި . ކުރުދޮށި . ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުން . ކުޑަ އޮޅަންނަ އޮޅި . ކުޑަކިލެގެ . ކުޑައޮނު . ކެއުޅު . އަބޫނާއި . އަތްމަތީދޮށި . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން . އަސާ . އަސްކަރު . އުމުރުބޮޑުވުން . އޮށްވަޅު . އޮނޮބެނޑި . ވަރިއްސުން . ވަރުހަނގު . ވަރެއާ . ވައިދަށުދޮށި . ވަވެލެގޮރެ . ވަވޮލެގޮރެ . ވެރިއްސުން . ވެރެއްސި . ވެވެޅެ . ވެވެޅެޖެހުން . މަހަބަންދާނޑު . މަހަބާދާނޑި . މަދެށި . މަދެށިގެހެ . މަދޮށި . މަދޮޓި . މަދޮޓިގެހެ . މަސްމަތިބެލުން . މާރަގަނޑަ . މާރުގަނޑު . މުޑަން . މޫދުއެޅުން . މެދަވަރަދޮށި . މެދަހިދޮށި . މެދުއޮނު . މެދުދޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ