...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށިއެޅުން
މ.
(1) މަސްދޯނިފަހަރުގައި ދޮށިން މަސްބޭނުން.
(2) ތިލާކެޔޮޅުކަމުގައި މާނިޔާމަހާއި ފަނިހަނދިފަދަ މަސް ދޮށިން ބޭނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޑުމަތީދޮށިއެޅުން . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ