...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށިމޭނާ
ނ.
(1) ކޮލީނަމެއް.
(2ދޮށިމޭނާކަން.) (2) ދޮށިމޭނާވެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކުޑަ އޮޅަންނަ އޮޅި . ކުޑަކިލެގެ . އަބޫނާއި . އަސާ . އަސްކަރު . ވަރުހަނގު . ފަހޮޅި . ފަސްތިންވަރު . ދޮށިމޭނާ . ދޮށިމޭނާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ