...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށިމޭނާކަން
ނ.
(1) ކޮލިލެވޭ ދަރަޖައެއް.
މިއީ އިހުގައި މަެައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ދޮށިމޭނާވަރުގެ ވެރިކަމަށް އިސްކުރައްވާފައިވާ ފަންސަފުރަދާނަ ކަމުގެ ޢިއްޒަތުގެ ދަރަޖައެކެވެ.
(2) ވަޒީރުކަމަށް ކޮލިލާފައި ތިއްބަވާ ބޮޑުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުމުސްކުޅި ޢިއްޒަތުގެ ދަރަޖައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮށިމޭނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ