...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށިމޭނާކިލެގެ
ނ.
(1) ހަތްދަށުކޮލީގެ ނަމެއް.
(2) ފަންސަފުރަދާނަކަން ދެއްވާފައިވާ ކިލެގެބޭފުޅެއް.
(3) ބޮޑފުރަދާނަކަން ދެއްވާފައިވާ ކިލެގެބޭފުޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ