...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށިމޭނާވެޔޮ
ނ.
ފަތްކާން ބޭނުންކުރާ ވެލެއް.
މިފަތުގައި ދަނޑިއަލުވި ގަހުގެ ފަތާ ވައްތަރުގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ މާކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮށިމޭނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ