...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮށް
ނ.
(1) ކައިރި.
މިސާލު:
ވަޅުދޮށް.
(2) އެތަނަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ ވީހިސާބު.
މިސާލު:
މިސްކިތްދޮށް.
(3) ދޮށްދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅިބިބީ . ހައްވާމަހަ . ހަތިކޮޅު . ހިމަބޯދު . ހިޔަމަ . ހޯސާ . ނަލަފިލާ . ނިވާޖެހުން . ރަޅޮވަޑޮ . ރަދި . ރާޅު . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ބަނޑުވަސް . ބާތުންމަސް . ބިއްދަރަ . ބިތްދަރު . ބިސްމަސް . ބުރަނދު . ބެރެބެދިމަޑި . ބޭނޑު . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޮޑުހޯގުޅާ . ބޮޑުގާދޫނި . ބޯހުރިމަޑި . ކަނދޮ . ކަނޑަދޭހަ . ކަނޑުލަނޑާ . ކަންރުއް . ކަންފަތް ހިކާ . ކަންދޮސް . ކިހިލްދަށޮ . ކޮކާބޮލި . ކޯބިޔަ . އަރިވަކަރު . އަބާބީލުދޫނި . އަކެރާ . އައްދަށް . އައްދަށްކުރުން . އައްސެންދަށޮ . އަތަވާ . އަތްމަތީދޮށި . އަތްދަށް . އަތްދަށޮ . އިނދުނުތަން . އިރުވައިކޮލި . އިރުވިދުން . އުޅިއަށި . އެންދެށެ . އެންތެށެ . އޮޑިދަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ