...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮނގު
ކަންވާރެއް.
(2) އަނގަކުޑަ މަހެއް.
މިމަހަކީ ޙަރަކާތް ކުޑަ މަހެކެވެ.
މި މަހަކީ ހަރަކާތް ކުޑަ މަހެކެވެ.
އަޑީގައި އޮންނައިރު އަނގައިން ބޮކިއަރުވާ އަރުވާ އޮންނާނެއެވެ.
މަހުގެ ކުލަައަކީ ކަޅުރަތް ކުލައެެވެ.
ބޮލުގެ ކައިރީ ދެފަރާތުގައި ރީނދޫ ކުލައެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަނިހަވެލެ . ދޮގޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ