...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮނަޅަ
ނ.
(1) ފަތްދިގު އެއްތަނޑަށް ހެދޭގަހެއްގައި އަންނަ ކުރާގަނޑެއްގައި ހުންނަ ފުއްތަކެއް.
މީގެފުއްތައް ހުންނާނީ ބޮޑު ސާގުފުކެއް ވަރަށެވެ.
މިއީ ގޮވާމުގެ ބާވަތެކެވެ.
(2) ދޮނަޅަގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލިކަޑި . ދޮނަޅަ . ދޮރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ