...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮން
ރީނދޫ ކުލައަކަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) ބައެއްކަހަލަ މޭވާ ދޮންވީމާ ހުންނަ ކުލަ.
(3) މީހުންނަށް ނިސްބަތް ކުރާއިރު ކަޅުގެ އިދިކޮޅު.
(4) މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި ދޭ ބޮސް.
(5) ބައެއް މޭވާ ހަރުވެގެންވާ ފައްކާ.
(6) މަޢުދަނީ ތަކެތި މާބޮޑަށް ވާހޫނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުކުޅުން . ހަރުވުން . ހަކުރުބޮލި . ހައްވާމަހަ . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހިރުނދުގޮވި . ހިރުބޮލި . ހިއަރިންޖެހުން . ހިއްޕަބޯ . ހިތި . ހިޔަރިން ޖެހުން . ހުނިހައް . ހުނިބޮލި . ހުރަވީދުވަސް . ހުރާމަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުޅުލާމިޔަރު . ހުއްބު . ހުމަށި . ހުދުމިޔާނގު . ހުޑުލި . ހޭނަކަތު ދޫނި . ހޯގުޅާ . ނައިބޮލި . ނަމޫނާކުރާ . ނަގިލިލުން . ނިކަ . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނޫމަސް . ރަހާ . ރަންމަތީލުން . ރަންދޫމި . ރަތަބަޑި . ރަތްކަޑިމަދު . ރަތްދަނބު . ރަތްދޮން . ރަތްލަނޑާ . ރަތްޖަޑާ . ރާމެހި . ރިހާކުރުލެބުރު . ރިއަންކު . ރިއްސެޔޮ . ރިއްސެޔޮލުން . ރިއްޓުން . ރީނދޫ . ރުއްމަޑިފަނި . ރޮނގާލި . ބަނގަލާހަނދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ