...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންހަސަނު
ނ.
(1) ދިވެހިފިރިހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) ދިޔާއެއްޗެހި އަޅަންގެންގުޅޭ ދޮންކުލައިގެ މުށިއެއްޗަކަށް ކިޔާނަމެއް.
(3) ކިރުފެލިހުންޏަށް ދިޔާހަކުރު އަޅައިގެން ހަރުކޮށް ހިލާ ބޮނޑިޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ