...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންހިޔަލަ
ނ.
(1) ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) ހުޅުދެލީކޮއި ރައިވަރުބައިގައި ކިޔާވާހަކައިގެ ބަޠަލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުނީ ރައިވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ