...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންހުނިހަވާދު
މ.
ދިރިއާއި، ދަވިއްގަނދާއި، ހުންޏާއި، ރީނދުލާއި، ފިޔަޔާއި، ލޮނުމެދާއި، އިނގުރު އެއްކޮށްގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ހަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ