...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންނޫމަސް
ނ.
ފަޅުފަޅާއި ފަރުފަރުގެ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ރީތިކުލައެއް ހުންނަ ވެހިމަހެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ ދޮންކުލައެވެ.
މަހުގެ ދެފަރާތުގައި ނޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ދެމިފައި ހުރެއެވެ.
މިމަސްވާނީ ކައިވަތެއްވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮނގާލި . އޮޑިކޮޅުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ