...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންނޫފާނަ
ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ދިހުންކުލަ ގަދަމަހެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫކުލައެވެެ.
ނިގޫފަތާއި، ކޮތަރިބައިތަކާއި، ކަންފަތުގެ ކުލައަކީ ރީނދޫކުލައެވެ.
މިރީނދޫކުލަ ޅަމަހުގައި ވަރަށް ގަދަކޮށް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތުގައި ކައިރިފަށް ހުންނަނީ ކަޅުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ