...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންރީނދޫމަސް
ެ ހަތަރު ރޮނގުފާޅުކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މި މަހުގެ ކޮތަރިބައި ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ރީނދޫކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނާނީ ހުދކުލައިގައެވެ.
ބައެއްމަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ފެންނަންހުރެއެވެ.
(2) ރީނދޫމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންބޮލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ