...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންބަންޑާރައިން
ނ.
އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ސިރީކުލަ ރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން.
(2) މުލީގޭ ދޮންހަސަން މަނިކުފާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަވީދުވަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ