...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންބައްޕަ
ނ.
ތިމާގެ ބައްޕަ ފިޔަވައި ތިމާގެ މަންމައާއިން، ނުވަތަ އިނދެގެން އުޅޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންބަފާކަލޭގެ . ދޮންމާފަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ