...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންބިބީ
ައިގެ ހިމަރޮނގެއްދެމިފައި ހުރެއެވެ.
އަދިމަހުގެ އަރިމަތީގައި ކަޅުކުލައިގެލަފެއް ހުރެއެެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ބުޑުހުރަސްކޮށްވެސް ހިމަކޮށް ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގެއްހުރެއެވެ.
މީގެނިގޫފަތުގެ ކުލައަކީ ހުދުކުލައެވެ.
(2) ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކިޔައިއުޅޭނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަމަނާތެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ