...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންބިސް
ނ.
(1) އަންހެންމަހުގެ ބަނޑުގައި ރީނދޫކުލައިގައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިއޮންނަނީ ދެބަޔަށެވެ.
މީގެތެރޭގައި ހުންނަނީ ކުދިކުދި ފުއްތަކެކެވެ.
މިއިން ކޮންމެ ފުކެއްވާނީ މަހަކަށެވެ.
(2) މަސްމަހާމެހީގެ ބަނޑުގައި އޮންނަ ކިރުބިސް ނޫންބިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންބިހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ