...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންބުރެކި
ީ ރަށްރަށާއި ފަރުފަރުގެ ބޭރުމަތީގެ މުރަކަތަކުގެ ކައިރީގައި ކުދިއައިން ހަދައިގެން ބައިބަޔަށްއުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ނަގޫފަތް ހުންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ދެކަފިވެފައެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ފިޔާތޮށިކުލައެވެ.
އަރިމައްޗާއި ބަނޑުދޮށުގެ ކުލައަކީ ރީނދޫކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރެކިފާނަ . ދޮންބޮރޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ