...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންބެރި
ނ.
އޮޑިހަރުގޭގެ ބޭރުން އަޅައިފައި އޮންނަ ދަނޑިއެއް.
މި އޮންނާނީ ފޫބިމަށްހަރައި މަތީކޮޅު ފުރާޅުގެ ފައިދޮށް ތަކާއި އެއްގޮތަށް ވަހަށް އައްސައިފައެވެ.
މިދަނޑި އޮންނާނީ ކައްޗަށެވެ.
މިއީ ހަރުގެ ގަދަކުރުމަށް ޓަކައި އަޅާ ދަނޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ