...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންބޭސް
ނ.
ދިވެހިބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުފުރަދު ބޭހެއް.
މިހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންބޭހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ