...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންކާފަ
ނ.
(1) މާމަ އިނދެގެން އުޅޭ ނުވަތަ މާމައިން، ކާފަނޫންމީހާ.
(2) (ޏ.) މުންނަ އިނދެގެންއުޅޭ ނުވަތަ މުންނައިން، ކާފަނޫން މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ