...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންކުރުން
މ.
(1) ދަގަނޑާއި ލޮޔާއި ރަންރިހި ފަދައެއްޗެހި އަލިފާނަށްލައިގެން ރަތްވާވަރަށް ހޫނުކުރުން.
(2) މޭވާފަދަ ތަކެތި ވައިބަންދުވާ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ލައިގެން ފައްކާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން . އެކޮޅުދޮންކުރުން . ދޮންކެނޑުން . ދޮންކެރުން . ދޮންކެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ