...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންކުލަ
ނ.
މަޑުރީނދޫކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުބޮލި . ހައްވާމަހަ . ހިރުބޮލި . ހުނިހައް . ހުޅުލާމިޔަރު . ނިކަ . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ރަތްދޮން . ރަތްލަނޑާ . ބަނގަލާހަނދި . ބަންގަލާހަނދި . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ކަނޑުބަރަވެލި . ކުޅީކުކުޅު . ކުދިބޮލި . ކެނދިފަށުވި . އަތިރީގޭދާރި . އަލަބުރި . މަޑިމިޔަރު . މިރުސްކުކުޅު . ފަޅޯގަހުއިބިލީސް . ފަތާމީހާ . ފެންބަތްލެބުރު . ފޮނިކޮކާ . ދިގުފަޅޯ . ދުވޭދާރު . ދޮންހަސަނު . ދޮންނޫމަސް . ދޮންރުއް . ދޮންބިލެތްކުލަ . ދޮންއައިސާފުޅު . ދޮންފަތިރޮނޑު . ދޮންފަތްބަގީޗާ . ދޮންދޫމި . ދޮންދޮނާ . ލަތާ . ލާތަނޑު . ގިރުނބާދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ