...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންއަނގަ
ނ.
ފޫއެނބުރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަތްކުލައިގެ ލައްތަކެއްޖަހައިފައި ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ބޮއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިބޮލި . ކުޑަ އަނގަ . ކުޑާ އަނގަ . ކުޑާރުބެ . މޭބުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ