...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންއައިސާފުޅު
ނ.
(1) (ޅ) މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޭރުމަތީގައްޔާއި ފަޅުތެރޭގެ ބައެއް ގާގަލުގައިއުޅޭ.
ވަރަށް ރީތިމަހެކެވެ.
މިއީ ދޮންކުލައިގެ މަހެކެވެ.
(2) އަންހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ