...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންއޮޅުފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަތްމުށިކުލައިގެ މަހެކެވެ.
ކުދިކުދި ނޫތިކިތަކެއް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކައިރިފަށް ހުންނާނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނާނީ އެއްވަރަަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ