...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންވުން
ކެތި އަލިފާނުގެ ހޫނުން ރަތްވުން.
(4) ތަނެއްނުވަތަ އެއްޗެއް އަވިން މާބޮޑަށް ހޫނުވުން.
(5) އޮށާޅައިގެ ގޮނޑިނުކުންނަވަރުވުން.
(6) ހަމުގެ ކުލަ އަލިވުން.
(7) އިރުއެރުމުގެ އަލިކަން ފާއްދައިލުން.
މިސާލު:
އިރަށް ދޮންވުން.
(8) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ނަލަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދުވަރުކުޅުން . އިރަށްދޮންވުން . ވަގުދޮންވުން . ދޮންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ