...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންވެލި
ނ.
ހުދުކުލައިގެ ހިމުންވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންބަލަން . އަންބަލަންގެ . އުނިޔަ . ވެންބޮޅު . ވެންގުޅަ . ފިށިމަތި . ދެފަސްބެދުނުހިސާބު . ދޮންވެލިފިނޮޅަކަށް ހެދުން . ދޮންވެލިފިނޮޅު . ދޮންވެލިތުނޑި . ތައިރަ . ތުނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ