...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންމަންމަ
ނ.
ތިމާގެ މަންމަ ފިޔަވައި ތިމާގެ ބައްޕަ އާއި އިން ނުވަތަ އިނދެގެން އުޅޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންމަންމަދޮން ނިޔަދުރެއްފަދައެވެ . ދޮންމައިދައިތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ