...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންމަދު
ނ.
މިދިލިގަހުގައި އަޅާވައް ދޮންވީމާ ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްކަޑިމަދު . މަދުބިނުން . މިދިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ