...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންމަސް
ނ.
ފަޅުފަޅާއި ފަރުފަރުގެ ބޭރުގައި އުޅޭމަހެއް.
މިމަހަކީ ނަނު ފައްތާއިރު ވަރަށްގިނައިން ބޭނޭމަހެކެވެ.
މިއީ ވަރަށް މީރު މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ހިމަ ރޮނގުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ