...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންމިޔަރު
ނ.
މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އާދައިގެ ވަރަކަށްފަލަ، ތުންކޮޅަށް ދިގުކޮށް ހުންނަ މިޔަރެކެވެ.
މަތީބައިގެ ކުލައަކީ އަޅި ނުވަތަ އަޅި މުށިކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނާނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ނިގޫފަތުގެ މަތީބައިގެ ކައިރިފަށް ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ