...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންމޫސަ
ނ.
(1) ގަހެއްގައި އަޅާކާއެއްޗެއް މިއީ ތަސްބީޙަ އޮށެއްވަރުގެ ކުޑަ އެއްޗެކެވެ.
މިދޮންވީމާ ހުންނާނީ ރަތްރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
(2) ފިރިހެނުންނަށް (ކިޔާނަމެއް..) ދޮންމޫސަ އަޅާގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމައު . ހިރުނދުގޮވި . ކަށަވަކި . މާމަކުނު . މޫސޭދޫނި . ދޮންމޫސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ