...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންފަތްމަޑި
ނ.
މަޑީގެ ބާވަތެއް.
މީގެކުލައަކީ ދޮނކުލައެވެ.
އަދި ނަގޫ ހިމަވެފައި ނަގުލުގެ ދަށްފަރާތުގައި ފަންވަތް އަރިއެއްހެން ހުންނަ ކަޅުބައެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ