...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންފުތު
ނ.
(1) ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ލޯބިން ކިޔައި އުޅޭނަމެއް.
(2) ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނުލޯބި . ތިމާގެ ދަރި ތިމާއަށް ދޮންފުތުވާނެއެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ