...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންދީނި
ދޫންޏެއް.
މިއީ މާރނަގައިގެ ވައްތަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދޫންޏެކެވެ.
މީގެ ތުނބާއި ފައި ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
މި ދޫނި ބިސްއަޅައި އުޅެނީ ބިޔަ ގަސްގަހަށާއި ރުއްރުކަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ދޫނި އުޅޭކަމަށް އެނގިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދަވަލިދީނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ