...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންދޮނާ
ނ.
(1) ފަރުމަހެއް.
މިއީ ރާބުޅަ ފާޑަށް ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ދޮންކުލައިގައި ހުންނަ މަހެކެވެ.
(2) އަންހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ