...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮންގިއުޅު
ެއް.
މިއީ ބޭރު ކަނޑުގެ ވަރަށްފުނުގައި އުޅޭ މަދުން ބޭނޭ، މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ މައިގަނޑު ކުލައަކީ ވައިލެޓް ކުލައެވެ.
މަހުގެ ހުރަހަށާއި އެކިގޮތްގޮތަށް ދޮންރީނދޫކުލައިގެ ފުޅާރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތާއި ބަނޑުދޮށްފަރާތު ކޮތަރިބައި ހުންނަނީ ރީނދޫކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ