...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރާ
ނ.
(1) ބޮނޑިކޮށް ހުންނަ ދޮނަޅަ.
(2) (ޏ) އޮނާ ވައްތަރު ގަހެއް ------- ދޮރާއޮނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިތާނުވަޅު . ނިވަތް . ރަށްތަޅުލުން . ރެފިއުޖީން . ބޮޑުއަށީޚިތާނުވަޅު . ކުރިމަތިފަރާތް . އެކޮޅުމަތި . މަޅުއެޅުން . ފަލަގޮހޮރު . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ފިނދު . ދިމާއެނދު . ދުރޯ . ދެދޮރު . ދެދޮރުއެއްވުން . ދެދޮރުދޭތެރެ . ދޮރާ . ދޮރުމަތި . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުވަސް . ތަންމުޑުވުން . ގިޑިގެ . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ގޮހޮރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ