...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރުވަރުދުވަސް
ނ.
ނކ.
ނަކަތްތެރިންގެ ބަހުރުވައިގައި، އަހަރުތެރޭގައި އަންނަ ވަރަށް ސުންޕާ ފަޅުތިންދުވަހަކަށް ކިޔާނަމެއް.
އެއީ ނަކަތާރާއްސާ އެކުގައި ހުސްވާ ދުވަހެވެ.
އެދުވަސްތަކަކީ، އެޕްރީލް ހަތެއް، އޮގަސްޓް ދިހަޔެއް، ޑިސެމްބަރ ނުވައެއް، މިތިން ދުވަހެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ