...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރުމަސް
ނ.
(ގ.) މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަޅުތެރޭގައި ހުންނަ މުރަކަ ބަދިބަދީގައި އެޅޭ ކުޑަކުޑަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ