...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރުފަހަވެރި
ނ.
(ޅ) މޫދުގައި ހޮރުރުކޮނެގެން އުޅޭފުންނަ.
އެއީ ބޯކޮޅަށް ފަލަކޮށް ނަގޫކޮޅަށް ހިމަކޮށް ހުންނަ ފުންނައެކެވެ.
ގިނައިން އުޅެނީ ހުދު ވައްތަރަަކަށް ހުންނަ އެއްޗެއްސެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ