...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރުފަތް
ނ.
ދޮރުބަންދުކުރުމަށް ހުޅުވައިލެއްޕޭ ގޮތަށް ހަދައި ދޮރު ކަނީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނައެތި.
މި އެއްފަޅިއަށާއި، ދެފަޅިއަށްވެސްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާފަތް . ބުޅިގަނޑު . ބުޅިތަންޑު . ކޮޑަހުޅެ . އަލަމާރި . އެނބުރޭހުޅު . އެލުވާތަޅު . ވިހެލާދޮރުފަތް . ފިލާޖެހުން . ފުޅަލި . ދަމާދޮރު . ދޮރުފަތްލުން . ދޮރޮފަތް . ތަންޑުހުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ